महाराष्ट्र
Trending

जनशताब्दी, तपोवन, नंदीग्राम, देवगिरी एक्स्प्रेससह काही रेल्वे गाड्या रद्द ! मध्य रेल्वे मधील लाईन ब्लॉक !!

नांदेड, दि. 15 – मध्य रेल्वे मधील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ते कल्याण स्थानक दरम्यान तसेच  छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ते मस्जिद रेल्वे स्थानकांदरम्यान लाईन ब्लॉक तसेच पॉवर ब्लॉक घेण्यात आला आहे. यामुळे मध्य रेल्वे ने नांदेड विभागात धावणाऱ्या काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :  

मुंबई येथून नांदेड कडे येणाऱ्या रद्द गाड्या  नांदेड येथून मुंबई कडे जाणाऱ्या रद्द गाड्या

क्र गाडी क्र.  कुठून  कुठे  दिनांक  क्  गाडी क्र.  कुठून  कुठे  दिनांक

1) 17617

तपोवन एक्स्प्रेस  मुंबई  नांदेड  20.11.22 1 17618

तपोवन एक्स्प्रेस नांदेड  मुंबई  19.11.22

2) 12071

जनशताब्दी एक्स्प्रेस  मुंबई  जालना  20.11.22 2 12072

जनशताब्दी एक्स्प्रेस जालना  मुंबई 20.11.02

3) 11401

नंदीग्राम एक्स्प्रेस  मुंबई आदिलाबाद  20.11.22 3 11402

नंदीग्राम एक्स्प्रेस आदिलाबाद  मुंबई 21.11.22

4) 17612

राज्यराणी एक्स्प्रेस  मुंबई नांदेड  20.11.22 4 17611

राज्य राणी एक्स्प्रेस नांदेड  मुंबई 19.11.22

5) 17057

देवगिरी एक्स्प्रेस  मुंबई सिकंदराबाद  20.11.22 5 17058

देवगिरी एक्स्प्रेस सिकंदराबाद  मुंबई 19.11.22

6) 17617

तपोवन एक्स्प्रेस  मुंबई नांदेड  21.11.22 7 17618

तपोवन एक्स्प्रेस नांदेड  मुंबई 20.11.22

अंशतः रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या 

क्र.  गाडी क्र.  कुठून  कुठे  दिनांक  अंशतः रद्द

1) 11402 आदिलाबाद  मुंबई  19.11.2022 दादर ते

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस  मुंबई दरम्यान रद्द

(आदिलाबाद ते दादर दरम्यान धावेल)

Back to top button
error: Content is protected !!