महाराष्ट्र
Trending

खरीप पणन हंगाम 2022-23 मध्ये भरडधान्य योजनेंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी सुरू

औरंगाबाद, दि. 06 -: खरीप पणन हंगाम 2022-23 मधील किमान आधारभुत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरडधान्य खरेदी करण्याकरीता जिल्ह्यात 10 खरेदी केंद्रावर गंगापूर, लासुर, खुलताबाद, वैजापूर, कन्नड, फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव, करमाड व पाचोड येथे हमीभावाने भरडधान्य नोंदणीकरीता दि.24 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टेाबर पर्यंत सुरु करण्यात आलेली आहे.

शासनाने भरडधान्य खरेदी करीता किमान आधारभुत खरेदी दर व नोंदणी कालावधी पुढीलप्रमाणे निश्चित केला आहे. ज्वारी हायब्रीड हमीभाव नुसार दर रू.2970/-, ज्वारी मालदांडी हमीभाव नुसार दर रू. 2990/-, बाजरा हमीभाव नुसार दर रू.2350/-,

मका हमीभाव नुसार दर रू.1962/- सदर पिकाची नोंदणी दि.24 सप्टेंबर 22 ते 15 ऑक्टोबर 22 तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऑनलाईन नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी एस.के.पांडव यांनी केले आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!